Program wyborczy

Kazimierz Misztal Burmistrz Krasnobrodu

 

Program wyborczy :

– modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji – wniosek na dofinansowanie został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego;

– montaż odnawialnych źródeł energii w ramach wniosku „Odnawialne źródła energii w gminie Krasnobród”- umowa podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego;

– rozwój stref uzdrowiskowych przez realizację wniosku pod nazwą „Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – zagospodarowanie terenu parku przy sanatorium, budowa deptaka spacerowego na ul. Młyńskiej;

– realizacja wspólnego wniosku powiatu zamojskiego i gmin Krasnobród, Adamów, Zamość dotyczącego remontu drogi powiatowej Kalinowice – Suchowola- Maciejówka;

– kontynuacja wsparcia powiatu zamojskiego przy remoncie dróg do Zielonego , Wólki Husińskiej w kierunku Majdanu Wielkiego i Dominikanówki;

– remonty i budowa dróg gminnych przy wykorzystaniu środków ze wsparcia rządowego dla dróg lokalnych;

– poprawa jakości zaplecza edukacyjnego szkół z terenu gminy Krasnobród;

– termomodernizacja obiektów gminnych ( szkoła w Krasnobrodzie, szkoła w Majdanie Wielkim, remizy OSP, ośrodek zdrowia, budynki mienia gminnego)

– współpraca z sołtysami i radami sołeckimi miejscowości gminy Krasnobród w zakresie realizacji i wykorzystania środków funduszu sołeckiego;

– utworzenie budżetu obywatelskiego dla osiedli z terenu Krasnobrodu ( Podzamek, Podklasztor, Krasnobród Centrum);

– poprawa bezpieczeństwa przez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego oraz budowę chodników;

– otwarcie nowych terenów dla inwestorów i mieszkańców w ramach dokonywanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród ;

– rozwój sportu i promowanie aktywnego stylu życia przez organizację imprez sportowo – turystycznych;

– współpraca ze stowarzyszeniami i jednostkami OSP z terenu gminy Krasnobród przez realizację wspólnych wniosków i wsparcie nowych grup w procesie rejestracji działalności ;

– wspólna promocja w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej Zamość i Roztocze oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP;

– współpraca w ramach Lokalnej Grupy Działania i Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w pozyskiwaniu środków dla samorządu i przedsiębiorców;

– tworzenie nowych miejsc pracy w ramach spółdzielni socjalnych i współpraca z inwestorami;

– rozważna i stabilna polityka finansowa uwzględniająca możliwości budżetowe gminy Krasnobród.