Terminy Spotkań

1. Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal zaprasza mieszkańców Majdanu Wielkiego na spotkanie wyborcze, które odbędzie się w dniu 28-10-2018(niedziela) po Mszy Świętej w remizie OSP w Majdanie Wielkim.

2. Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal zaprasza na spotkanie z Wojewodą Lubelskim Panem Przemysławem Czarnkiem, 
Parlamentarzystami Panem Sławomirem Zawiślakiem i Panem Tomaszem Zielińskim oraz Dyrektorem Oddziału ARiMR w Lublinie Panem Krzysztofem Gałaszkiewiczem, które odbędzie się 29 października 2018r. o godz. 1830 w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
W trakcie spotkania omawiane będą bieżące i przyszłe sprawy związane z funkcjonowaniem Gminy Krasnobród.